Nové business centrum v Banskej Bystrici

R2N business center je zhmotnením vízie o vytvorení komplexného business centra so všetkým čo potrebujú nájomníci pre svoj business.

Poloha

Sládkovičova 6014/29
974 03 Banská Bystrica

O projekte R2N

Projekt prináša modernú kvalitu pre podnikanie do priestoru priemyselnej zóny Banskej Bystrice s výborným dopravným napojením na rýchlostnú cestu R1 , s 270 parkovacími miestami, reštauráciou a kongresovou sálou s kapacitou 300 miest.

O projekte R2N

Prenájom

Akcie

Čo ponúka R2N ?

Komerčný kancelársky objekt tvorí jednotný urbanistický celok. Vďaka svojej flexibilite projekt umožňuje poskytnúť priestory aj spoločnostiam s menším počtom zamestnancov. Spolu s výškovou budovou, ktorá rešpektuje charakter miesta, vytvára príjemné, pokojné a inšpiratívne pracovné prostredie.

Galéria našich priestorov

Vysoká kvalita realizácie

Vysoká kvalita realizácie

Variabilita priestorov

Variabilita
priestorov

Výborná vybavenosť a služby

Výborná vybavenosť a služby

Výhodná lokalita

Výhodná lokalita v blízkosti R1

Parkovacie miesta

90 parkovacích
miest