NOVATRI s.r.o.

Sládkovičova 6014/29
SK – 974 03 Banská Bystrica

Cantina R2N

Romana Magurská
Mobil: +421 911 500 041
E-mail: cantina@novatrigastro.sk

Maklérska činnosť

Dominik Molnár
Mobil: +421 948 241 741
Office: +421 904 417 331
E-mail: dominik.molnar@novatri.sk
E-mail: info@novatri.sk

Správa budovy

Miroslav Kosovič
Mobil: +421 904 932 205
Office: +421 904 417 331
E-mail: miroslav.kosovic@novatri.sk
E-mail: info@novatri.sk

Recepcia R2N

V prípade záujmu o obhliadku, alebo ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vl. č. 34735/S, oddiel: s.r.o.