4. nadzemné podlažie

Voľné priestory

Prenajaté priestory

Úžitková plocha
538,25 m2

401 Schodisko 18,41 m2
402 Predsieň 4,51 m2
403 Výťahy 6,66 m2
404 Chodba 28,82 m2
405 Výťah 4,32 m2
406 Voľný priestor 1,62 m2
407 Sociálne zariadenie muži 15,02 m2
408 Sociálne zariadenie ženy 14,92 m2
409 Veľkopriestorová kancelária 149,20 m2
410 Veľkopriestorová kancelária 275,24 m2
411 Kancelária 7,13 m2
412 Kuchynka 8,1 m2
413 Príručný sklad 4,3 m2
  Celková úžitková plocha 5. NP 538,25 m2