Štandard

Vysoká kvalita realizácie

 • Úsporná budova
 • Budova s výbornými tepelno-technickými vlastnosťami , 3-sklami
 • Kvalitný dizajn vstupných priestorov
 • Otvárateľné okenné krídla vo fasáde a prirodzené vetranie
 • Vstup do budovy 24/7 , strážna služba 24/7
 • Bezbariérový vstup do objektu
 • Technická údržba, upratovacie a čistiace služby
 • Bezpečnostný a monitorovací systém pri vstupe s využitím ID kariet
 • Bezpečnostne kamery ( CCTV) na fasáde objektu

Štandardy nájomných priestorov

 • Všetky priestory je možné navrhnúť a realizovať podľa požiadaviek klienta
 • Dostatok prirodzeného denného svetla
 • Otvárateľné okna v každom priestore , s riadeným kúrením a chladením
 • Svetlá výška priestorov – 2,65 m
 • Podlahy s nosnosťou 500 kg/m²
 • Znížený kazetový podhľad, osvetlenie so svietivosťou 500 luxov
 • Štruktúrovaná kabeláž kategórie 6
 • Najvyššia kvalita realizácie spoločných priestorov (sociálne zariadenia, recepcia)
 • Prívod /výmena čerstvého vzduchu v objeme 50 m³/ hod./osoba

Parkovanie

 • V R2N business center nájdete až 90 parkovacích miest s kontrolovaným prejazdom.
 • Časť parkovacích miest je vyhradená pre parkovanie návštev nájomníkov.
 • Komfort a bezpečnosť parkovania zvyšuje kamerový systém pre monitorovanie stálou strážnou službou.