7. nadzemné podlažie

Voľný

Rezervovaný

Úžitková plocha
538,25 m2

401 Schodisko 18,41 m2
402 Predsieň 4,51 m2
403 Výťahy 6,66 m2
404 Chodba 28,82 m2
405 Výťah 4,32 m2
406 Voľný priestor 1,62 m2
407 Sociálne zariadenie muži 15,02 m2
408 Sociálne zariadenie ženy 14,92 m2
409 Veľkopriestorová kancelária 149,20 m2
410 Veľkopriestorová kancelária 275,24 m2
411 Kancelária 7,13 m2
412 Kuchynka 8,1 m2
413 Príručný sklad 4,3 m2
  Celková úžitková plocha 7. NP 538,25 m2

Komerčný kancelársky objekt tvorí jednotný urbanistický celok.

Projekt prináša modernú kvalitu pre podnikanie do priestoru priemyselnej zóny Banskej Bystrice s výborným dopravným napojením na rýchlostnú komunikáciu R1, s dostatočným počtom parkovacích miest, reštauráciou a kongresovou sálou s kapacitou 300 miest. Vďaka svojej flexibilite projekt umožňuje poskytnúť priestory aj spoločnostiam s menším počtom zamestnancov. Spolu s výškou budov, ktorá rešpektuje charakter miesta, vytvára príjemné, pokojné a inšpiratívne pracovné prostredie.