3. nadzemné podlažie

Voľný

Rezervovaný

Úžitková plocha
501,93 m2

301 Schodisko 18,41 m2
302 Predsieň 4,51 m2
303 Výťahy 6,66 m2
304 Chodba 28,82 m2
305 Výťah 4,32 m2
306 Voľný priestor 1,62 m2
307 Sociálne zariadenie muži 15,02 m2
308 Sociálne zariadenie ženy 14,92 m2
309 Veľkopriestorová kancelária 149,20 m2
310 Veľkopriestorová kancelária 237,12 m2
311 Kancelária 8,39 m2
312 Kuchynka 8,1 m2
313 Príručný sklad 4,3 m2
  Celková úžitková plocha 3. NP 501,93 m2

Komerčný kancelársky objekt tvorí jednotný urbanistický celok.

Projekt prináša modernú kvalitu pre podnikanie do priestoru priemyselnej zóny Banskej Bystrice s výborným dopravným napojením na rýchlostnú komunikáciu R1, s dostatočným počtom parkovacích miest, reštauráciou a kongresovou sálou s kapacitou 300 miest. Vďaka svojej flexibilite projekt umožňuje poskytnúť priestory aj spoločnostiam s menším počtom zamestnancov. Spolu s výškou budov, ktorá rešpektuje charakter miesta, vytvára príjemné, pokojné a inšpiratívne pracovné prostredie.