1. nadzemné podlažie

Voľný

Rezervovaný

Úžitková plocha
1734,93 m2

101 Zádverie 11,20 m2
102 Vstupná hala 35,66 m2
103 Vrátnica 10,22 m2
104 Prevádzková miestnosť 7,56 m2
105 Chodba 24,80 m2
106 Chodba 6,14 m2
107 Chodba 7,63 m2
108 Šachta 1,62 m2
109 Predsieň WC 4,40 m2
110 WC 1,57 m2
111 Výťah 4,32 m2
112 Výťahy 6,66 m2
113 Chodba 14,16 m2
114 Schodisko 15,51 m2
115 Predsieň WC 4,42 m2
116 WC 2,56 m2
120 Terasa 56,77 m2
121
-
136

Reštaurácia

309,17 m2

141 Spoločenská miestnosť 372,40 m2
142 Sklad 42,95 m2
143  Šatňa 75,66 m2
144  Upratovačka 2,25 m2
145  Chodba 19,62 m2
146  Office 18,10 m2
147 Rampa 64,50 m2
150 Technická miestnosť 23,14 m2
151  Zádverie 15,75 m2
152 Chodba 30,37 m2
153 Chodba 84,55 m2
154 Schodisko 11,40 m2
155 Sklad  5,00 m2
156 Priestor na prenájom 55,13 m2
157 Priestor na prenájom 193,55 m2
163 Šatňa muži 4,90 m2
164 Hygiena muži 8,10 m2
165 Šatňa ženy 4,45 m2
166 Hygiena muži 7,94 m2
167 Priestor na prenájom 46,32 m2
169 Priestor na prenájom samostatný vchod 222,5 m2
179 Schodisko 14,68 m2
  Celková úžitková plocha 1. PP 1734,93 m2

Komerčný kancelársky objekt tvorí jednotný urbanistický celok.

Projekt prináša modernú kvalitu pre podnikanie do priestoru priemyselnej zóny Banskej Bystrice s výborným dopravným napojením na rýchlostnú komunikáciu R1, s dostatočným počtom parkovacích miest, reštauráciou a kongresovou sálou s kapacitou 300 miest. Vďaka svojej flexibilite projekt umožňuje poskytnúť priestory aj spoločnostiam s menším počtom zamestnancov. Spolu s výškou budov, ktorá rešpektuje charakter miesta, vytvára príjemné, pokojné a inšpiratívne pracovné prostredie.