2. nadzemné podlažie

Voľné priestory

Prenajaté priestory

Úžitková plocha
501,93 m2

301 Schodisko 18,41 m2
302 Predsieň 4,51 m2
303 Výťahy 6,66 m2
304 Chodba 28,82 m2
305 Výťah 4,32 m2
306 Voľný priestor 1,62 m2
307 Sociálne zariadenie muži 15,02 m2
308 Sociálne zariadenie ženy 14,92 m2
309 Veľkopriestorová kancelária 149,20 m2
310 Veľkopriestorová kancelária 237,12 m2
311 Kancelária 8,39 m2
312 Kuchynka 8,1 m2
313 Príručný sklad 4,3 m2
  Celková úžitková plocha 3. NP 501,93 m2