1. nadzemné podlažie

Voľné priestory

Prenajaté priestory

Úžitková plocha
1195,15 m2

200 Schodisko 17,30 m2
201 Chodba 14,17 m2
202 Výťahy 6,66 m2
203 Chodba 29,64 m2
204 Výťah 4,32 m2
205 Šachta 1,62 m2
206 WC muži 15,00 m2
207 WC ženy 14,91 m2
208 Priestor na prenájom 120,17 m2
209 Chodba 27,90 m2
210 Príručný sklad 5,70 m2
211 Zasadačka 61,81 m2
212 Kuchynka 6,43 m2
213 Technická miestnosť 5,41 m2
216 Príručný sklad 5,31 m2
217 Chodba 70,83 m2
218 Schodisko 16,41 m2
220  Predsieň WC muži 5,04 m2
221  WC muži 8,40 m2
222  Predsieň WC ženy 5,09 m2
223 WC ženy 9,25 m2
224 Priestor na prenájom 148,75 m2
225 Priestor na prenájom 170,19 m2
231 Priestor na prenájom 217,13 m2
233 Chodba 56,54 m2
234 Schodisko 14,37 m2
235 Priestor na prenájom 78,31 m2
  Celková úžitková plocha 2. NP 1195,15 m2